fbpx
Galerie

Terroryści na ujęciu wody Krzywe Błota. Sytuacja została opanowana. Ćwiczenia „Kobra -19” [FOTO].

30 września na terenie Włocławka w ramach szkolenia obronnego przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Kobra -19” -Współdziałanie struktur Urzędu Miasta ze służbami, inspekcjami, strażami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w planowaniu i organizowaniu skutecznego przeciwdziałania rozwojowi zdarzeń kryzysowych i usuwania ich skutków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz działań terrorystycznych.

W ratuszu przeprowadzone zostały ćwiczenie obronne w części teoretycznej, a następnie w rejonie ujęcia wody pitnej Krzywe Błota odbył się pokaz działania służb w sytuacji napadu terrorystycznego na ujęcie wody.

Celem ćwiczenia organizowanego przez Prezydenta Miasta było zgrywanie organów kierowania miastem, podległych im obsad osobowych oraz wykorzystanie sił i środków, którymi dysponują poszczególne ogniwa systemu obronnego państwa, a także przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia konfliktem militarnym wraz z realizacją zadań wynikających z planów zarządzania kryzysowego oraz planów operacyjnych służb.

Foto: Radosław Wiankowski

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji