fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Te drogi powiatowe do przebudowy. Najpierw dokumentacja

Płocka, Wieniecka, Okrężna i Chłodna – te ulice planowane są do przebudowy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych”. Najpierw jednak musi powstać dokumentacja – Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe na wyłonienie potencjalnego wykonawcy.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego, a co za tym idzie, stanu użytkowego dróg poprzez m.in. odbudowę konstrukcji jezdni. Na istniejących nawierzchniach planowane są nakładki mineralno-bitumiczne.

Zawarty w specyfikacji postępowania termin opracowania dokumentacji to 60 dni od podpisania umowy.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji