fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Tak jest czynny Urząd Miasta

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wydał aktualne Zarządzenie w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii.

Zgodnie z wytycznymi dokumentu, cały czas zapewnia się i zaleca możliwość załatwiania spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej. Osobiście, interesanci przyjmowani są w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, ul. Kościuszki 12 i ul. 3 Maja 22 w pierwszej kolejności po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie. Jest jednak wyjątek – konieczność umówienia spotkania nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów, a także odbioru awizowanych przesyłek urzędowych.

Można też załatwić formalności w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie przy ul. Ogniowej 8/10 w sprawach orzecznictwa Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku, w pomieszczeniu recepcyjnym na stanowisku obsługi interesanta.

Oczywiście, cały czas obowiązuje reżim sanitarny. Podczas obecności w pomieszczeniach Urzędu Miasta, pracownicy wykonujący czynności obsługowe oraz interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowania odległości 1,5 metra od innych przebywających w nim osób, używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.

Z pełną treścią Zarządzenia Nr 202/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w stanie epidemii, można zapoznać się na stronie ’BIP’.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji