fbpx
Wiadomości

Świetlice MOPR wznowiły działalność, ale nie wszystkie…

3 czerwca 2020 r. swoją działalność wznowiły świetlice Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jednak z zachowaniem pewnych obostrzeń.

Dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach po zapoznaniu się przez Rodzica/Opiekuna z obowiązującymi procedurami i złożeniu stosownych oświadczeń. Zajęcia odbywać się będą w formie opiekuńczej z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązuje zakaz wstępu na teren placówki wsparcia dziennego osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki (rodzice/opiekunowie, dostawcy i wszystkie osoby postronne).Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie wychowanek zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną informuje MOPR

Nie ma możliwości przyjęcia do placówki dzieci, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-Co-2, przebywających na kwarantannie, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.

Z uwagi na trwający remont placówki, nieczynna do odwołania nadal pozostaje Świetlica ZORZA zlokalizowana przy ul. Żytniej 58.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji