fbpx
Wiadomości

Stypendia z marszałkowskiego projektu Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II. Są stypendyści z włocławskich szkół!

350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych otrzymało w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II. Do najlepszych trafi w tym roku łącznie blisko 1,4 mln zł. 26 kwietnia z dwudziestoma najlepszymi prymusami spotkał się marszałek Piotr Całbecki.

– W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Pieniądze w ramach programu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II trafiają zarówno do uczniów techników jak i szkół branżowych. To środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizowany jest w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie trafi do 500 uczniów regionu. Wysokość stypendium wyniosła od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wśród stypendystów z województwa Kujawsko-Pomorskiego znaleźli się również uczniowie z włocławskich szkół takich jak:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku,
  • Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku,
  • Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku,
  • Zespół Szkół Elektrycznych,
  • Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II w liczbach:

  • stypendia trafią do 500 młodych
  • wśród nich 350 to uczniowie techników, a 150 szkół branżowych
  • wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie
  • stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy
  • wartość stypendiów do wypłaty to 1 397 500  złotych.

Zdjęcie Mikołaj Kuras dla UMWKP.

Komunikat prasowy: Urząd Marszałkowski.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji