fbpx
Wiadomości

Strażnicy miejscy zorganizowali patrol szkolny, podczas którego uczą pierwszej pomocy!

Straż Miejska we Włocławku w ramach działalności Patrolu Szkolnego realizuje współpracę profilaktyczną z placówkami oświatowymi. Jednym z wielu tematów pogadanek i prelekcji jest pierwsza pomoc przedmedyczna.

Od pewnego czasu, dzięki wsparciu Fundacji ORLEN, nasi strażnicy miejscy dysponują specjalistycznym sprzętem szkoleniowym w postaci fantomu do resuscytacji. Sprzęt jest efektywnie wykorzystywany do przeprowadzania szkoleń strażników miejskich oraz utrwalania ich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo fantom resuscytacyjny jest wykorzystany przez funkcjonariuszy Patrolu Szkolnego, podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych oraz w trakcie imprez plenerowych.

Celem pokazów z pierwszej pomocy jest zaznajomienie z aspektami udzielania pierwszej pomocy w każdych warunkach. Dzięki pokazom dzieci i młodzież uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo własne i innych osób. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w takich pogadankach, co jest niezwykle ważne, to przede wszystkim pierwszy krok na drodze do przełamania lęku przed udzieleniem pierwszej pomocy. W trakcie spotkań, każdy z uczniów ma możliwość praktycznego wykonania ucisków klatki piersiowej na fantomie do resuscytacji.

Informacja na ten temat: Straż Miejska Włocławek.

Fot. Straż Miejska Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji