fbpx
Wiadomości

Straż Miejska reaguje: 17 wniosków do sądu, 89 mandatów za zaśmiecanie.

Zaśmiecanie miejsc publicznych jest rodzajem wykroczenia. Reagowanie na pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz ujawnianie sprawców tego rodzaju procederu, należy do priorytetowych zadań realizowanych przez Straż Miejską we Włocławku.

W bieżącym roku do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 96 interwencji dotyczących osób zanieczyszczających i zaśmiecających miejsca publiczne. Strażnicy nałożyli 89 mandatów karnych, skierowanych zostało 17 wniosków do sądu o ukaranie.

Wykonując swoje ustawowe działania, strażnicy miejscy wykorzystują nie tylko swoją wiedzę fachową, ale również w praktyczny sposób korzystają z informacji uzyskiwanych od naocznych świadków, w tym z przekazywanych zapisów monitoringu oraz dokumentacji zdjęciowej. Zapis z kamery monitoringu lub dokumentacja zdjęciowa, mogą zostać wykorzystane, jako dowód w sprawie w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Dariusz Rębiałkowski rzecznik SM: Na przestrzeni kilku ubiegłych dni strażnicy miejscy otrzymali do realizacji interwencje, w sprawach dotyczących zanieczyszczania miejsc publicznych oraz pozbywania się odpadów komunalnych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, do których doszło między innymi w rejonie ulic Dziewińska, Piaski i Toruńska. Ustaleni sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi. Współpracujący z naszą jednostką administratorzy i zarządcy nieruchomości deklarują, że w związku z ponoszeniem kosztów dodatkowych wywozów odpadów, będą podejmowali stosowne kroki prawne zmierzające do ich odzyskania.

Stan czystości i porządku zależy od nas wszystkich. Jeżeli  będziemy stosowali się do ogólnie przyjętych norm prawnych i społecznych, znajdzie to odzwierciedlenie w naszym otoczeniu.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji