fbpx
Wiadomości

“Stalowy Anioł” min. dla włocławianki.

20 listopada w Collegium Maxiumu UMK w Toruniu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w ramach tegorocznej edycji marszałkowskiego konkursu dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”.W gronie laureatów jest Katarzyna Kłodzińska – opiekun szkolnego koła wolontariuszy „Z potrzeby serca” przy Gimnazjum nr 14 we Włocławku.

Nagrody przyznawane są między innymi za tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych oraz wspieranie sektora ekonomii społecznej i wolontariatu. Laureaci oprócz statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych otrzymują nagrody finansowe.

Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia chcemy promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników, a także wolontariuszy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody trafiły do siedmiu osób oraz czterech zespołów.Przyznano je za wielkie serce i oddanie idei wolontariatu, za nowatorskie pomysły na rzecz  kreowania i aktywizowania  liderów  młodzieżowych do działania w ich własnych środowiskach, a w szczególności za pomoc okazywaną młodym ludziom w wyborach ich własnych dróg życiowych przy jednoczesnym kreowaniu i przekazywaniu im właściwych wzorców i norm społecznych.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33521-nagrody-dla-aniolow-pomocy-spolecznej

K.M.

Foto: Andrzej Goiński

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji