fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Stadion, sztuczne boiska i Orliki już otwarte. Korty tenisowe dostępne za kilka dni.

Od 4 maja stadion piłkarsko-lekkoatletyczny przy ul. Leśnej 53A i sztuczne boiska Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku są już otwarte dla klubów sportowych wg harmonogramu ustalonego z kierownikiem obiektu. Obowiązuje regulamin na czas epidemii.

Boiska „Orlik” i boiska przyszkolne: otwarte dla wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 19:00. Obowiązuje regulamin na czas epidemii, zawierający przede wszystkim następujące kwestie:

– dziecko do lat 13 może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego;

– maksymalny limit osób na boisku wynosi 6 osób + trener/osoba prowadząca;

– przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy;

– zarządca obiektu dokonuje weryfikacji liczby osób przebywających na obiekcie otwartym, nie ma obowiązku gromadzenia danych osobowych;

– przy wejściu i wyjściu z obiektu administrator obiektu zapewnia płyn do dezynfekcji rąk, która jest obowiązkowa dla osób wchodzących i wychodzących z boiska

– osoba korzystająca z obiektu zapewnia sobie własny sprzęt, np. piłkę

– wejścia na obiekty sportowe odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 – 19:00 o pełnych godzinach, np. 15:00 – 15:45 na czas 45 minut, po czym następuje 15 minutowa przerwa na dezynfekcję przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują

– uczestnicy pełnoletni korzystający z obiektu odpowiedzialni są za bezpieczeństwo; za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni

– w przypadku „Orlików” zarządca umożliwia korzystanie z toalety i środków higieny

Pozostałe boiska wielofunkcyjne i osiedlowe: z powodu braku możliwości zapewnienia wymaganych warunków sanitarno-epidemiologicznych (m.in. konieczności weryfikacji korzystających, dezynfekcji urządzeń po każdorazowym użyciu) boiska te pozostają zamknięte do odwołania.

11 maja 2020 otwarte zostaną korty tenisowe Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obowiązywać będzie regulamin na czas epidemii.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji