fbpx
Tylko TU

„Sprawni ruchowo – sprawni w życiu”… projekt realizuje Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli.

Po raz trzeci, w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli, realizowany jest projekt „Sprawni ruchowo – sprawni w życiu –  zajęcia z fizjoterapii z elementami integracji sensorycznej  dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju fizycznym”.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami w rozwoju fizycznym. Całokształt działań terapeutycznych podjętych w ramach zadania publicznego przyczyni się likwidacji lub minimalizacji skutków zdiagnozowanych u uczestników projektu deficytów rozwojowych w obrębie narządów ruchu i ogólnej sprawności fizycznej, nabycie nowych lub rozwinięcie posiadanych umiejętności ruchowych, co przełoży się bezpośrednio na poprawę jakości życia i funkcjonowania dzieci oraz ich otoczenia większą i pełniejszą aktywność dzieci w środowisku szkolnym, rodzinnym, samodzielność w działaniu, osiąganie lepszych wyników edukacyjnych, nawiązywanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, a przez to wzrost pewności siebie i wzmocnienie kompetencji społecznych minimalizujących w przyszłości ryzyko wykluczenia społecznego.

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON . Oprócz zajęć z dziećmi dofinansowane jest również doposażenie w sprzęt i pomoce do terapii ruchowej, znajdującej się na terenie ZNPO w Kąkowej Woli,  pracowni rehabilitacyjnej.

/Artykuł sponsorowany/

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji