fbpx
Wiadomości

Spotkanie sygnatariuszy to kolejny krok „Porozumienia na rzecz rozwoju Włocławka”.

31 października w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie sygnatariuszy „Porozumienia na rzecz rozwoju Włocławka”, zawartego 17 czerwca br. podczas konferencji samorządowej „Włocławek Miasto dla Biznesu”.

Udział w nim wzięli pomysłodawczyni przedsięwzięcia radna Agnieszka Jura – Walczak, prezydent Marek Wojtkowski, zastępca prezydenta Krzysztof Kukucki , przedstawiciele stowarzyszeń biznesowych działających na obszarze miasta Włocławka, szkół wyższych, przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestora i administratora Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

Porozumienie podpisane 17 czerwca 2019 roku to odpowiedź na pytanie: Co Włocławek może zrobić dla biznesu – co biznes może zrobić dla Włocławka?

Obrady miały charakter roboczy, w ich trakcie rozmawiano o zagadnieniach zawartych w porozumieniu, debatowano nad sposobami realizacji wyznaczonych celów, harmonogramem i formami przyszłych spotkań.

Agnieszka Jura -Walczak, radna: Włocławek nie może rozwijać się w oderwaniu od grupy jego najaktywniejszych mieszkańców. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny mieć swój udział w kreowaniu planów rozwoju miasta, które uwzględniałyby i odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom. Z drugiej strony przedsiębiorcy mają wiele do zaoferowania lokalnym społecznościom.

Uczestnicy podtrzymali wyrażoną wcześniej chęć nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców, edukacji i samorządu w celu propagowania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Włocławka.

Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Cieszę się, że udało nam się wypracować wspólne stanowisko, które będzie stanowić fundament pod budowę zdrowych, partnerskich relacji między samorządowcami a przedsiębiorcami, co przyczyni się do rozwoju Włocławka i zrodzi korzyści dla wszystkich jego mieszkańców.

Działania, które mają na celu ,by Włocławek stał się miastem przyjaznym dla biznesu- trwają już od jakiegoś czasu.

Jakub Girczyc, przedstawiciel Włocławskiego Centrum Biznesu : Powołaliśmy Włocławskie Centrum Biznesu, instytucję która docelowo ma wspierać przedsiębiorczość, ma być łącznikiem pomiędzy biznesem, Urzędem Miasta, a szkolnictwem. My już działamy, funkcjonujemy i przygotowujemy się, aby aplikować o środki unijne. 

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji