fbpx
Wiadomości

Solidarność oświatowa o wyrokach WSA , pensum godzin dla nauczycieli i… mediatorze w sprawie podwyżek.

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ws. konkursów na dyrektorów 9 szkół we Włocławku z 2017 roku i pensum godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu we Włocławku ,były min.tematami konferencji prasowej z udziałem Wojciecha Jaranowskiego przewodniczącego „S” Oświatowej we Włocławku

11 września prezydent Marek Wojtkowski podczas konferencji prasowej poinformował, iż 23 sierpnia ratusz otrzymał sentencję wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ,która oddala postępowanie nadzorcze wojewody.Tym samym jest to decyzja o unieważnieniu postępowania nadzorczego. Skutkuje to tym ,iż dyrektorzy 8 placówek powołani zostali prawidłowo. 2 października odbędzie się ostatnie postępowanie, które określi czy w tym przypadku wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Innego zdania jest Solidarność Oświatowa , jej przewodniczący uważa, że prezydent za wcześnie ogłasza zwycięstwo…

Wojciech Jaranowski: Pan prezydent stwierdził, że dyrektorzy zostali powołani zgodnie z prawem. Otóż to do końca nie jest przesądzone, dlatego, że te 8 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a będzie jeszcze 9- nie są jeszcze prawomocne. Wojewodzie przysługuje odwołanie, złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest to tylko na razie sentencja wyroku, nie znamy szczegółowego uzasadnienia, w którym jestem przekonany, że będzie stwierdzenie o naruszeniu prawa przez prezydenta. Zarządzenie prezydenta nr 78 o powołaniu komisji konkursowych -ma swój koniec sprawy-Najwyższy Sąd Administracyjny definitywnie stwierdził, że w tym przypadku składy komisji konkursowych zostały wybrane z naruszeniem prawa. Ostatnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ,które dotyczą rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody w sprawie  zarządzenia prezydenta, nr 82 dotyczą już powołania na stanowiska dyrektorów w 9 placówkach. Chcę podkreślić, że my nie działamy przeciwko dyrektorom, bo większość z nich wykonuje swoje funkcje dobrze, chodzi nam o przestrzeganie prawa. Ja bym na miejscu pana prezydenta już nie ogłaszał zwycięstwa w tej sprawie. 

Solidarność będzie opiniować o 18 godzin…

Wojciech Jaranowski: Jest przygotowany projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pensum godzin m.in. nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Okazuje się, że w tym zakresie zostały zmienione przepisy. Karta nauczyciela wyraźnie mówi, że to pensum może być do 20 godzin, a więc dopóki nie ma uchwały Rady Miasta, to nie możemy przesądzać w arkuszach, że jest to 20 godzin, bo być może radni przegłosują 19, a może 18 godzin pensum. Szkoda, że ta uchwała nie została przyjęta przed 1 września- bo teraz tak naprawdę nauczyciele nie wiedzą ile godzin będą pracować w tym roku, NSZZ Solidarność będzie szła w kierunku, by nauczyciele mieli 18 godzin. 

Podwyżki dla DPS i …

Wojciech Jaranowski: Odbyły się rozmowy z panem prezydentem z udziałem mediatora w sprawie podwyżek dla Domów Pomocy Społecznej, Miejskiego Zespołu Żłobków i pracowników administracji obsługi szkół. Żądałem by nastąpiła druga transza podwyżek dla tych pracowników. Niestety ratusz nie zaproponował żadnych rozwiązań. Myślę, że niebawem poinformujemy o formach protestu w zakresie podwyżek dla pracowników tych placówek.

Kinga Maślanka

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji