fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Skansen w Kłóbce i muzea we Włocławku będą otwarte.

Od piątku 8 maja b.r. będzie ponownie otwarty Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce natomiast od wtorku 12 maja zostaną udostępnione oddziały muzeum na terenie Włocławka.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.04.2020 r. dla muzeów, […], w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19 będą obowiązywały czasowe ograniczenia i procedury:

  • pracownicy obsługi i zwiedzający będą mieli obowiązek zakrywających usta i nosa;
  • ograniczona zostanie liczebność zwiedzających do grup maksimum 5 osób lub 7 osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;
  • poszczególne grupy lub pojedynczy zwiedzający wpuszczani będą na teren skansenu i muzeów
    w odstępach 15 minutowych;
  • zwiedzający będą musieli zachować między sobą 2 metrowy dystans (z wyłączeniem osób określonych w obowiązujących przepisach);
  • trasy zwiedzania będą każdorazowo planowane przez przewodników lub pracowników obsługi tak, aby ograniczyć do minimum kontakt fizyczny poszczególnych grup zwiedzających;
  • zawieszona zostanie możliwość korzystania z szatni oraz z multimediów i urządzeń dotykowych;
  • w skansenie w Kłóbce będą czasowo wyłączone ze zwiedzania piwnice dworu i wnętrza wiatraka. Dostępne będą ekspozycje na parterze dworu, dawna szkoła i kościół  a pozostałe wnętrza będzie można oglądać zza wyznaczonych barier.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji