fbpx
Wiadomości

Seniorzy z Włocławka wezmą udział w programie zapobiegania upadkom!

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 22 lipca 2022 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim.

Program skierowany jest do osób w wieku 60 lat i więcej. Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby upadków i urazów wśród osób starszych. Cele szczegółowe obejmują m.in.: poprawę sprawności fizycznej i wykształcenie nawyku systematycznych ćwiczeń wśród uczestników programu oraz zwiększenie ich wiedzy dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Program realizowany jest od 5 lat we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Finansowany jest z budżetu województwa oraz środków poszczególnych samorządów terytorialnych, które przystąpiły do programu.

We Włocławku z zajęć usprawniających skorzysta 65 osób, w 3 grupach ćwiczeniowych.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie: BIP Urzędu Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji