fbpx
Wiadomości

Saniko dla środowiska-podjęto szereg działań i inicjatyw.

„Saniko” to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych a także w letnim i zimowym utrzymaniu dróg.

W związku z prowadzoną działalnością od lat podejmuje szereg dodatkowych działań proekologicznych na rzecz edukacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska.

Celem Spółki jest pokazanie społeczności lokalnej, że dbanie o środowisko to kwestia nawyków, które można wypracować.

W ostatnich miesiącach Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” podjęło szereg inicjatyw, którymi przekonuje, że czystość środowiska zależy od nas wszystkich i wymaga codziennych praktyk.

W kwietniu tego roku, Spółka ruszyła z kampanią ekologiczną pod hasłem „Jestem z Włocławka-jestem eko”, którą zapoczątkowano Akcją „Torba za makulaturę lub PETulki”.

Mieszkańcy powiatu włocławskiego mieli możliwość otrzymania unikatowej torby bawełnianej na zakupy z hasłem „Jestem z Włocławka-jestem eko” w zamian za przekazanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Włocławku, określonej ilości makulatury lub butelek PET.

W trakcie Akcji, Spółka Saniko przy współpracy z lokalnymi mediami, zachęcało społeczność lokalną do pozytywnych nawyków proekologicznych:

Nasze środowisko to nasze wspólne dobro. Dlatego każdy z nas powinien o nie dbać, każdego dnia. Trzeba zacząć oszczędzać surowce i tu świetnym sposobem jest segregacja odpadów na 5 frakcji w połączeniu z ograniczeniem używania produktów jednorazowego użytku. W związku z tym organizujemy Akcję, poprzez którą chcemy zachęcać do zbiórki surowców w domach a także do robienia zakupów w torbie bawełnianej – zamiast foliowej, która szkodzi środowisku-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „Saniko”

Akcja rozpoczęła się 12 kwietnia i miała trwać do 10 maja, jednakże zakończyła się zaledwie w 12 dni! Zainteresowanie przedsięwzięciem, zaskoczyło bardzo pozytywnie samych Organizatorów.  W ciągu Akcji rozdano 300 bawełnianych toreb, przy czym zebrano 2 140 kg makulatury oraz 160 kg butelek PET.

Kolejną ważną inicjatywą Spółki Saniko jest „Dekalog ekologicznego Włocławka”, który zawiera 10 opracowanych przez Spółkę zasad, które zachęcają do dbania o środowisko każdego dnia.

Swoimi działaniami, chcemy pokazać, że dbanie o środowisko jest kwestią nawyków, które można wypracować, w stosunkowo krótkim czasie. Wystarczy zapamiętać kilka prostych zasad i małymi krokami, wprowadzać je w życie. Po pewnym okresie, zachowania staną się nawykami, a nawyki stylem życia. Dekalog ekologicznego Włocławka, określa zasady z szeroko pojętej ochrony środowiska, jak i racjonalnego gospodarowania odpadami. Naszym celem jest, aby Dekalog ten, funkcjonował w każdej włocławskiej Szkole Podstawowej, ale również będziemy promować go wśród dorosłych.-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  „Saniko”

Dekalog trafił do wszystkich Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Szkół Ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych we Włocławku. Przedstawiciele Spółki prowadzą również zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w tematyce opracowanych zasad.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” organizuje również spotkania z dziećmi i młodzieżą w tematyce segregacji odpadów i racjonalnego postępowania z odpadami. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Spółki, a także w szkołach oraz zaprzyjaźnionych instytucjach jak Włocławskie Centrum Edukacji, Nadleśnictwo Włocławek.

Stałym narzędziem pracy w podejmowanych działaniach edukacyjnych przez PGK Saniko jest książeczka „Segreguj na 5 z PGK Saniko”.

Jest to materiał edukacyjny opracowany w całości przez Spółkę, tekst i ilustracje zostały wykonane przez pracowników Saniko. Książeczka jest skierowana do najmłodszych – zachęca mnóstwem kolorów i ciekawym tekstem, który uczy i wyjaśnia dlaczego warto segregować odpady i jak to robić najlepiej, zgodnie z ogólnopolskim systemem segregacji odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji.

Plan lekcji z zasadami segregacji „Segreguj na 5 z Saniko” to kolejny materiał edukacyjny, który poza tym, że jest bardzo praktyczny i przyda się każdemu uczniowi, to zawiera jeszcze cenne informacje dotyczące zasad ogólnopolskiego systemu segregacji odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” jest bardzo otwarte na współpracę ze społeczeństwem, w zakresie ekologii. Dlatego też chętnie włącza się w Akcje, które związane są z czystością środowiska. W ramach współpracy z Mieszkańcami Włocławka, Spółka brała udział w Akcji sprzątania włocławskich Osiedli Zawiśle oraz Śródmieście z okazji „Dnia Ziemi” .

Natomiast w 2018 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” zorganizowało we Włocławku „Sprzątanie Świata”, przy współpracy z Urzędem Miasta Włocławek oraz Szkołą Podstawową Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku. Przedstawiciele Urzędu Miasta, Spółki Saniko oraz nauczyciele i uczniowie SP Nr 23 zebrali wspólnie odpady porzucone na terenach leśnych, znajdujących się przy szkole.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” podejmuje również wiele inicjatyw edukacyjno-informacyjnych, skierowanych do osób dorosłych. Przy współpracy z lokalnymi mediami, tworzy materiały video a także artykuły, informujące o potrzebach racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi, a także wyjaśniające na bieżąco trudności oraz wątpliwości wynikające z samego systemu segregacji odpadów.

Środowisko to nasze wspólne dobro, o które musimy dbać razem – Spółka Saniko wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich pracowników, konsekwentnie uczestniczy w budowaniu świadomości ekologicznej wśród  społeczności lokalnej.

Informacja prasowa PGKSaniko 

 

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji