fbpx
Wiadomości

Samorząd województwa realizuje programy propagujące walkę z alkoholizmem i narkomanią!

680 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa trafi w tym roku na realizację programów profilaktycznych propagujących walkę z alkoholizmem oraz narkomanią, a także projektów wsparcia dla rodzin osób uzależnionych, między innymi z terenów wiejskich. Środki zostały przyznane w ramach trzech konkursów adresowanych do organizacji pozarządowych.

Na przeciwdziałanie narkomanii, w tym m.in. na edukację młodzieży, profilaktykę uzależnień, wsparcie dla rodzin osób uzależnionych, przeznaczono 350 tysięcy złotych. Wśród  organizacji, które otrzymały dotację znalazło się Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak-Włocławek”.

Dofinansowanie trafiło także do organizacji realizujących programy profilaktyki uzależnień służące aktywizacji środowisk wiejskich. Możliwe będzie uruchomienie grup wsparcia oraz punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Na te działania przeznaczono 70 tysięcy złotych. Otrzymały je między innymi Fundacja Stop Zło z Włocławka.

W ramach konkursu „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanie przeznaczono między innymi na realizację różnego rodzaju programów profilaktycznych, akcji edukacyjnych, zajęć terapeutycznych oraz uruchomienie specjalistycznych poradni. Kwota wsparcia wynosi 260 tysięcy złotych

Jak co roku Urząd Marszałkowski wsparł realizację projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W tym roku w puli środków znalazło się blisko 7 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 20 konkursów. 

Pełna informacja na Portalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji