fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Samorząd Włocławka wspiera remonty w strefie rewitalizacji

W 2021 roku Urząd Miasta Włocławek wesprze właścicieli lub użytkowników wieczystych dwunastu nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

To już trzecia edycja miejskiego programu skierowanego do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Samorząd Włocławka wspiera realizację prac lub robót budowlanych dzięki zapisom Ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji i Uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, które umożliwiają udzielanie dofinansowania robót lub prac w wysokości do 50% nakładów koniecznych.

ul. 3 Maja

W 2021 roku do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 17 wniosków, które trafiły pod obrady Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub  użytkowników wieczystych nieruchomości  położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji i poddane analizie.

W wyniku kilkutygodniowej pracy, Komisja zweryfikowała złożone dokumenty, pod kątem formalnym i merytorycznym, analizując m.in. zasadność wnioskowanego zakresu robót. Ostatecznie Prezydentowi Miasta Włocławek zarekomendowano udzielenie dotacji na roboty budowlane lub prace konserwatorskie i restauratorskie w dwunastu nieruchomościach na łączną kwotę 1 371 615,44 zł.

Warto podkreślić, iż niektórzy wnioskodawcy uzyskali dotację po raz kolejny. Jest to możliwe dzięki zapisom Uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i uzależnione od wskazanego we wniosku zakresu robót i np. wysokości środków, jakie właściciel lub użytkownik wieczysty jest w stanie przeznaczyć w danym roku na prace w swojej nieruchomości.

Pełna informacja na ten temat na stronie ’rewitalizacji’.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji