fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Samorząd Włocławka dofinansuje zajęcia pozalekcyjne

Urząd Miasta czeka na oferty w otwartym konkursie na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Celem ogłoszonego konkursu ofert jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w trakcie roku szkolnego.  Zajęcia mają zakładać aktywny wypoczynek, rozrywkę, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności przez uczestników.

Termin składania ofert upływa 19 września 2021 r.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji