fbpx
Wiadomości

Samorząd Włocławka dofinansuje przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Urząd Miasta ogłosił konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

W ramach konkursu zostanie rozdysponowane wsparcie finansowe na 8 głównych zadań. Wśród nich są m.in.: prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, organizowanie lokalnych akcji i kampanii informacyjnych o charakterze prewencyjnym, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w tym udzielanie świadczeń pomocowych: terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych i integracyjnych.

Komplety dokumentów konkursowych należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 12 w terminie do 29 stycznia 2020 r.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji