fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Samorząd Włocławka dofinansuje opiekę wytchnieniową

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację tegorocznego (2021)  zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”.

Adresatami zadania są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, tj.: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  – będącymi mieszkańcami miasta Włocławek. Usługi opieki wytchnieniowej muszą być ukierunkowane na potrzeby osoby niepełnosprawnej. W ramach opieki świadczone powinny być m.in.: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, opieka higieniczna, kontakt z otoczeniem.

Usługi powinny być dostępne przez 7 dni w tygodniu w przedziale czasowym między 6:00 a 21.00. Zadanie musi być realizowane na terenie miasta Włocławek w czterech rejonach odpowiadających rejonom działania Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, tj. „Nr 1 – Śródmieście, Nr 2 – Zazamcze, Nr 3 – Wschód, Nr 4 – Południe“. Zarządzenie nr 309/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w tym szczegółowa specyfikacja konkursu: BIP.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji