fbpx
Wiadomości

Samorząd Włocławka dofinansowuje pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wybrane najkorzystniejsze oferty i przyznane środki finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalności pożytku publicznego w celu realizacji tegorocznych (2021) zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W konkursie dofinansowano organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022, będą to m. in. zajęcia rozwijające zainteresowania, w tym zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym itp.

Zarządzenie Nr 385/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert w powyższym konkursie, wraz z wykazem beneficjentów, jest opublikowane: Urząd Miasta Włocławek

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji