fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Samorząd brzeski stawia na rozwój gospodarczy.

W ostatnim czasie odbyły się dwa bardzo istotne z punktu widzenia gospodarczego wydarzenia – Welconomy Forum in Toruń oraz Forum Ekonomiczne. Ich istotą jest stwarzanie przestrzeni do wymiany informacji i poglądów między innymi z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.„Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota”. Pod tym hasłem w Karpaczu odbyło się Forum Ekonomiczne. Welconomy Forum in Toruń to kolejna z ważniejszych konferencji biznesowych o charakterze społeczno – gospodarczym, która w ostatnim czasie miała miejsce.

Tegoroczne fora to rozmowy o gospodarce, inwestycjach samorządowych w czasach pandemii i wyzwaniach rozwojowych miast. Wśród ekspertów, polityków, przedstawicieli rządu i przedsiębiorców z kraju i zagranicy udział w forach wziął przedstawiciel samorządu brzeskiego, Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego, który był jednym z prelegentów Welconomy w panelu pt. „Samorząd Województwa dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie”.

Tomasz Chymkowski:Przedsięwzięcia stały się sposobnością do uczestnictwa w interesujących i merytorycznych dyskusjach, a także nawiązywania partnerskich kontaktów biznesowych.

Poruszana była tematyka międzynarodowa, między innymi problematyka związana z zagrożeniami polskiej gospodarki oraz sytuacja we Wspólnocie Europejskiej, a także temat dotyczący wsparcia działalności firm w rozwoju na rynkach perspektywicznych.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji