fbpx
Wiadomości

Są kandydaci na latarników społecznych

Dziesięć osób zgłosiło się w naborze projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”. Na podstawie złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna wybrała ośmiu kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do projektu. Dwie pozostałe osoby trafiły na listę rezerwową.

Latarnik społeczny to nowa funkcja we Włocławku. Jego działalność polegać będzie na wsparciu mieszkańców obszaru rewitalizacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów m.in. formalno-prawnym, bytowych czy mieszkaniowych. Latarnicy wesprą mieszkańców Śródmieścia również przy przeprowadzkach, przewidzianych w związku z remontami niektórych nieruchomości miejskich. Warto pamiętać, że uczestnicy projektu zostali wybrani z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Głównym założeniem projektu jest budowanie sieci wsparcia wokół osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Sieć stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, które z racji swoich obowiązków i kompetencji potrafią odpowiadać na różne problemy. Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policją, Powiatowym Urzędem Pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań i ukierunkowanie pomocy. Pełna informacja na ten temat: Rewitalizacja Włocławek

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji