fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Ruszyły programy grantowe fundacji „Anwil dla Włocławka”.

Fundacja „ANWIL dla WŁOCŁAWKA” ogłasza nabór wniosków do dwóch programów grantowych – „Budujemy mosty” oraz „Wakacje z Fundacją”. Na wsparcie finansowe mają szanse autorzy najbardziej wartościowych i oryginalnych projektów, które odpowiadają na aktualne potrzeby lokalnej społeczności.

W tegorocznej edycji konkursów grantowych organizatorzy wzięli pod uwagę trwający stan epidemii koronawirusa. W szczególności skupili się na potencjalnie trudnej sytuacji lokalnych NGO-sów, które choć mają ciekawe pomysły i inicjatywy, to nie mają środków, aby je sfinansować.
Fundacja wprowadziła kluczowe zmiany w zasadach udzielania organizacjom wsparcia finansowego. W tym roku fundacyjne granty mogą pokryć nawet 90% kosztów projektu – wnioskodawcy nie są zobowiązani do wniesienia własnego wkładu finansowego. Wprawdzie wymagany jest nadal 10% wkład własny, ale może on mieć formę niefinansową np. w postaci wolontariatu. Szczególnie premiowane będą projekty skoncentrowane na niwelowaniu skutków epidemii w takich obszarach jak kultura, edukacja oraz wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na realizację projektów w ramach dwóch programów grantowych – „Budujemy Mosty” oraz „Wakacje z Fundacją” – „ANWIL dla WŁOCŁAWKA” przeznaczy aż 600 tys. zł.
Celem projektu „Wakacje z Fundacją” jest organizacja kreatywnych i atrakcyjnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji z uwzględnieniem zasad narodowej kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W tym roku letni wypoczynek z pewnością będzie miał odmienną formę niż w latach ubiegłych, kiedy to wśród projektów dominowały cieszące się dużą popularnością półkolonie. Dlatego organizatorzy liczą na nowatorskie pomysły zagospodarowania wolnego czasu najmłodszych mieszkańców miasta i trzech sąsiadujących gmin, leżących w obrębie działania Fundacji (Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek). W konkursie zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty o widocznych walorach edukacyjnych, pobudzające do rozwijania osobistego potencjału, zainteresowań oraz talentów dzieci i młodzieży. Autorzy najbardziej kreatywnych pomysłów na wakacyjny wypoczynek mogą liczyć na wsparcie do 15 tys. zł.

Drugi z programów – „Budujemy mosty”, to nawiązanie do tegorocznej setnej rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II, który był zwolennikiem idei dialogu i budowania mostów między poszczególnymi grupami – nie tylko religijnymi, ale także społecznymi.

Stąd główną ideą programu jest promowanie integracji, tolerancji i wzajemnego szacunku pomiędzy różnymi środowiskami. Na wsparcie w postaci grantu mogą więc liczyć zwłaszcza te inicjatywy, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu
oraz projekty, które sprzyjają rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacniają poczucie przynależności i integracji z lokalną społecznością. W zależności od liczby odbiorców danego projektu, Fundacja przyznaje środki w wysokości od 5 do 35 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania grantów dostępne są na http://www.anwildlawloclawka.pl.

Fundacja „ANWIL dla WŁOCŁAWKA” istnieje od 2014 r. Swoim zasięgiem obejmuje działania na terenie Włocławka oraz trzech sąsiadujących z miastem gmin. Koncentruje się ona głównie na organizacji programów grantowych, a na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty, które wpisują się w jej cele statutowe i jednocześnie są najbardziej wartościowymi inicjatywami dla lokalnej społeczności.

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji