fbpx
Wiadomości

Ruszyły prace nad przyszłorocznym programem współpracy z ngo-sami

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego na rok 2023, zaproszone są organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania swoich propozycji.

Punktem odniesienia może być „Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022” (Uchwała nr  XLI /155/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. ).

Pomysły należy zgłaszać  drogą elektroniczną na adres: zdrowie@um.wloclawek.pl, bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 9 września 2022 r.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji