fbpx
Wiadomości

Rozpoczęła się obowiązkowa deratyzacja nieruchomości.

W okresie od 15 września do 15 października należy wykonać obowiązkową deratyzację nieruchomości (dla przypomnienia: wiosną deratyzację przeprowadza się w dniach od 15 marca do 15 kwietnia).

Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także z zapisów prawa miejscowego.

Art. 22.1. ustawy: Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji