fbpx
Wiadomości

Kiedy gotowe będzie rondo turbinowe na alei Jana Pawła II i droga dla działkowców i mieszkańców przy ul. Rudej?

20 maja 2022 r. została podpisana umowa na budowę drogi dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda. Wykonawcą jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, wartość umowy to ponad 345 tys. złotych. Termin realizacji: 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do 3 sierpnia 2022 r.

Przedmiotem prac będzie budowa drogi wewnętrznej w kierunku ulicy Ruda, na odcinku o długości około 350 metrów wzdłuż terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Docelowo ma powstać jezdnia pokryta asfaltem, z umocnionymi kruszywem poboczami i nowym oznakowaniem.

25 maja 2022 r. zawarto umowę na budowę ronda turbinowego w alei Jana Pawła II. Wykonawcą jest firma DROGTOM, wartość umowy to: 4,3 mln złotych. Termin realizacji: 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do 22 września. Jest to część zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji