fbpx
Wiadomości

Rewitalizacja „Śródmieścia” to również sport i rekreacja mieszkańców

Są fundusze na wspieranie i upowszechnianie, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia”. To jedno z zadań w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. Konkursowe zadanie, oznaczone numerem pięć, dedykowane jest właśnie obszarowi rewitalizacji.

Wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na szkolenia sportowe prowadzone przez doświadczonych trenerów z różnych dyscyplin sportowych, organizację imprez sportowych przy aktywnym udziale mieszkańców, połączone z konkursami i aktywnymi zabawami dla najmłodszych, możliwość kontaktu i uczestniczenie w treningu z najpopularniejszymi sportowcami z Włocławka. Podjęte działania powinny prowadzić do zmniejszenia lub wyeliminowania czynników ryzyka sprzyjających agresji i przemocy rówieśniczej, jak również stworzyć uczestnikom warunki do kształtowania właściwych postaw oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W ramach niniejszego zadania sfinansowana będzie maksymalnie jedna oferta. Kwota przeznaczona na jego realizację w 2022 roku wynosi 15 000 zł.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej, jest dostępne pod adresem: BIP.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji