fbpx
Wiadomości

Rekrutacja do projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”

Gmina Miasto Włocławek prowadzi pierwszy etap rekrutacji do projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”. Celem procedury jest wyłonienie ośmiu osób, które zostaną przygotowane do pełnienia funkcji Latarnika. Sześć z nich będzie sprawować tę funkcję w ramach projektu w 2022 roku.

Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań i ukierunkowanie pomocy.

Nabór kandydatur jest prowadzony do 27 września 2021 r. do godz. 12.00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do Urzędu Miasta Włocławek (Wydział Rewitalizacji lub Biuro Obsługi Mieszkańców). Informacja o rekrutacji oraz formularze dokumentów: Rewitalizacja Włocławek

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji