fbpx
Galerie Wiadomości

,,Redefinicje” – wystawa malarska Rafała Sobiczewskiego w Browarze B.

Rafał Sobiczewski – malarz,rysownik, absolwent,a obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie prowadzi Pracownię Intermedialnych Działań na Płaszczyźnie na Wydziale Sztuk Pięknych.

Kurator wystaw i projektów artystycznych w latach 2011-2015, prezes Stowarzyszenia Kultura Aktywna. Autor wystaw indywidualnych, między innymi w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi, Galerii Wozownia w Toruniu, Atlasie Sztuki w Łodzi, Galerii ReMedium w Łodzi, Zamku Książ – Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, Galerii Manhattan w Łodzi. Swoje prace prezentował również na licznych wystawach w kraju i za granicą,między innymi w Austrii, Czechach, Izraelu, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

W swojej malarskiej twórczości podejmuje temat ludzkiej kondycji w wymiarze egzystencjalnym, społecznym i politycznym. Pokazane na wystawie obrazy mówią o człowieku, odwołując się wprost do ludzkiej cielesności oraz szeroko rozumianej ludzkiej kondycji.

Tytuł „Redefinicje” nawiązuje do konsekwencji wynikających z dynamicznych zmian i przeobrażeń obecnej rzeczywistości, mających znaczący wpływ na wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji. Dynamika rewolucji technologicznych, przemian społecznych, politycznych, kulturowych, etycznych, obyczajowych, katastrofa klimatyczna, kryzys demokracji, kryzys duchowości, wojna, pandemia, kryzys gospodarczy – wszystko to ma wpływ na głębokie zmiany cywilizacyjne. Niewykluczone, że w konsekwencji tych procesów redefinicjom ulegną również pojęcia podstawowe, takie jak ,,humanizm”. Może to samo stanie się z obowiązującymi relacjami i umowami społecznymi? Oczywiście sztuka nie jest precyzyjnym narzędziem do analizy powyższych problemów, nie jest również remedium na ich rozwiązanie. Pozwala jednak spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy. Daje możliwość zadawania pytań, czasem również stawiania diagnozy. Zdarza się, że pobudza do refleksji.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji