fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Ratusz zachęca do prowadzenia działalności w obszarze rewitalizacji.

Osoby prowadzące albo planujące uruchomienie własnego biznesu lub organizacji pozarządowej włocławski ratusz zachęca do wyboru obszaru rewitalizacji, jako miejsca prowadzenia swojej działalności. Zainteresowani mogą obecnie skorzystać z lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek w tej części miasta.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 444/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, lokale użytkowe oddawane są w najem m.in. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej.

W drodze bezprzetargowej lokale użytkowe w pierwszej kolejności przekazywane są podmiotom realizującym w obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą w branży rzemieślniczej.

Chodzi o takie dziedziny, jak: szewstwo, krawiectwo, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, gorseciarstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, zegarmistrzostwo, złotnictwo, szklarstwo, garncarstwo, usługi fotograficzne, antykwariaty, tokarstwo w drewnie, rzeźba w drewnie, renowacja przedmiotów, filatelistyka, rękodzieło artystyczne, zdobnictwo ceramiczne-fajans, kaletnictwo oraz gastronomia. Stawka czynszu najmu lokalu użytkowego dla powyższych podmiotów wynosi 50% minimalnej stawki czynszu informuje Urząd Miasta Włocławek 

Na udostępnienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym mogą również liczyć organizacje, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych (w szczególności organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. 2020 r. poz. 1057), podmioty realizujące inne zadania publiczne wynikające z odrębnych przepisów

Więcej informacji udziela: Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, tel. 54 414 41 02, e-mail: gmk@um.wloclawek.pl

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji