fbpx
Wiadomości

Ratusz ubiega się o dofinansowanie prac planowanych w Parku Sienkiewicza.

Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku – strona południowa, celem wyeksponowania istniejącego zabytkowego układu parkowego” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków 2020”.

Projekt przewiduje m.in. rewaloryzację zabytkowej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami, remont i przebudowę alejek, remont trzech mostków wraz z iluminacją, budowę ogrodzenia parku od strony ul. Wyszyńskiego, wymianę i uzupełnienie elementów małej architektury, wymianę oświetlenia, instalację monitoringu wizyjnego. Wszystkie prace wykonane będą z zachowaniem historycznego układu kompozycyjnego parku.

Zastępca prezydenta Krzysztof Kukucki: Szukamy każdej możliwości pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych, które mogą pomóc nam w rozwoju miasta.

Wartość projektu wynosi prawie 8 milionów 200 tysięcy złotych, a wnioskowana kwota to ponad 6 milionów złotych.

K.M.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji