fbpx
Wiadomości

Rady Seniorów z Włocławka i Grudziądza na owocnych obradach! Na jakie tematy rozmawiali?

Włocławska Rada Seniorów zorganizowała wizytę studyjną z udziałem Grudziądzkiej Rady Seniora. Spotkanie, które odbyło się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, z pewnością zaowocuje dalszą współpracą, a wymiana doświadczeń przyczyni się do rozwoju i dalszej kreatywnej działalności.

Ważną częścią wizyty była prezentacja na temat polityki senioralnej prowadzonej w naszym mieście – tj. realizowanych programów na rzecz seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, którą omówiła Agnieszka Chmielewska – Zastępca Dyrektora MOPR i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Włocławek ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wśród zaproszonych gości była Bożena Sałacińska – Członkini Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów i Bydgoskiej Rady Seniorów- omówiła ona programy senioralne oraz działalność obu podmiotów.

Pełna informacja na ten temat: Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Fot. Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji