fbpx
Wiadomości

PUP we Włocławku chce aktywizować bezrobotne mamy z Włocławka!

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że od marca 2023 r. rozpoczyna realizację programu specjalnego pn. „Mama wraca do pracy”. Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet, z Włocławka lub powiatu włocławskiego , sprawujących opiekę nad co najmniej jednym dzieckiem.

CEL I UCZESTNICY PROGRAMU:

Celem programu specjalnego jest udzielenie wsparcia bezrobotnym kobietom, zamieszkałym na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które sprawują opiekę nad przynajmniej 1 dzieckiem w powrocie na rynek pracy.

Pierwszeństwo udziału w programie będą miały kobiety, które wychowują dzieci do 6 roku życia.
             
OKRES REALIZACJI PROGRAMU: MARZEC – GRUDZIEŃ 2023 r.

Działania, które będą realizowane w ramach programu specjalnego „Mama wraca do pracy”:

1. Rekrutacja uczestniczek programu, wybór grupy docelowej.

2. Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym.

3. Pośrednictwo pracy.

4. Prace interwencyjne.

5. Specyficzny element wspierający zatrudnienie – bon na niwelowanie barier.

Bon wypłacany uczestniczkom programu od momentu podjęcia zatrudnienia, co miesiąc, przez okres 9 miesięcy. Bon na niwelowanie barier będzie można przeznaczyć na dowolny cel, w zależności od indywidualnej sytuacji rodzica.

FOT. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji