fbpx
Wiadomości

Psi wybieg, skatepark i siłownia plenerowa! „Micheliński Park Rozrywki” coraz bliżej

Został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, które obejmą swym zakresem rozbudowę istniejącej siłowni plenerowej, wykonanie skateparku oraz zbudowanie wybiegu dla psów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Micheliński Park Rozrywki”. 

Na terenie pojawi się skatepark usytuowany na nawierzchni z płyty żelbetowej oraz ogrodzony psi wybieg z elementami sprawnościowymi dla czworonogów. Plac zostanie wyposażony w elementy infrastruktury tj. kosze, ławki oraz stojaki rowerowe. Do poszczególnych elementów wyposażenia prowadzić będą ścieżki z przepuszczalnej dla wody nawierzchni z mieszanki gliny, żwiru i piasku. Chodnik będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, które poruszają się na wózkach. 

Realizatorem zadania będzie spółka BAYDO z Bydgoszczy, szczegóły tego postępowania: Gmina Miasto Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji