fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Przy Żytniej schronienie znajdą ofiary przemocy w rodzinie. Ośrodek Wsparcia już działa.

Do 2012 roku przy ulicy Żytniej znajdował się Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, utrzymywany przez włocławski samorząd.Od września w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku funkcjonuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Jego utworzenie było możliwe m.in. dzięki dotacji w wysokości prawie 270 tysięcy złotych przekazanej miastu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, a wynikało z analiz potrzeb w zakresie stworzenia bezpiecznego miejsca pobytu, terapii i wsparcia dla osób, które doświadczają przemocy.Gmina z tytułu utworzenia Ośrodka poniosła koszt w wysokości 27.050,00 zł. 

W placówce przy Żytniej zapewnionych jest 12 miejsc noclegowych z odpowiednim wyposażeniem technicznym. Pomocy specjalistycznej udzielać będą: pedagog, psycholog, pracownik socjalny – zatrudnieni w ramach etatów oraz specjaliści zatrudnieni na umowy cywilnoprawne: prawnik, pielęgniarka, socjoterapeuta, psychoterapeutka i psycholog superwizująca zespół pracowniczy. Ośrodek obejmie również  pomocą osoby z powiatu włocławskiego.

Obszar miasta i powiatu włocławskiego zamieszkuje prawie 190 tysięcy osób, a pomoc osobom uwikłanym w przemoc jest rozproszonamówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. Dlatego złożyliśmy wniosek do wojewody w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ostatecznie otrzymaliśmy dotację w wysokości 270 tysięcy złotych.

We wniosku miasto zwróciło uwagę m.in. na: współpracę Policji z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Grupami Roboczymi,zapewnienie możliwości udzielenia natychmiastowej pomocy psychologicznej  i prawnej osobom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych, korzystne położenie geograficzne Włocławka, dające gwarancję utworzenia na naszym terenie placówki ponadlokalnej (sąsiadujemy aż z trzema  rozległymi województwami: mazowieckim, wielkopolskim oraz łódzkim, w których Specjalistyczne Ośrodki są ulokowane jedynie w ich stolicach).

Czas zamieszkania przy Żytniej wyniesie do trzech miesięcy ,w ewentualnie cięższych przypadkach okres będzie dłuższy. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej będzie przekazywać miesięcznie kwotę około 35 tysięcy złotych.

Kinga Maślanka

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji