fbpx
Wiadomości

Przetarg na remont ul. Lipnowskiej ogłoszony! Jak będzie wyglądała przebudowa?

Ogłoszony został przetarg na przebudowy ulicy Lipnowskiej we Włocławku. Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 16.12.2022 r.

Do zadań potencjalnego wykonawcy będzie należeć:

– przebudowa ul. Lipnowskiej na odcinku ponad 1400m,

– przebudowa wjazdu na Most Marszałka Rydza-Śmigłego na odcinku 100m,

– przebudowa chodników i budowa ciągu pieszo-rowerowego,

– przebudowa kanalizacji deszczowej,

– przebudowa oświetlenia ulicznego,

– budowa kanału technologicznego,

– przebudowa skrzyżowania z ul. Grodzką, Chełmicką, Przesmyk, Cysterska-Obrońców Wisły, z ul. Lipnowską (wewnętrzną), ul. Stromą,

– budowa miejsc postoju autobusów,

– budowa wysp kanalizujących ruch wyodrębnionych jezdni,

– zabezpieczenie skarb.

Na zadanie wykonawca będzie miał 11 miesięcy od dnia przekazania prawomocnej decyzji ZRID.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji