fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Przedsiębiorco-pamiętaj o dokonaniu wpłaty na dalsze zezwolenie.

Urząd Miasta Włocławek – Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2020 roku upływa termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w terminie spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeśli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% tej opłaty.

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i związaną z tym zmianą w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej uprzejmie informuje, że wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych lub w placówkach Poczty Polskiej na rachunek: Urząd Miasta Włocławek Nr 52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 PK BP S.A O/Centrum Włocławek.

Jednocześnie prosimy o przesłanie powyższych potwierdzeń wpłat na emaile: inowakowska@um.wloclawek.pl; kwitkowska@um.wloclawek.pl Przedmiotowe sprawy załatwia oraz wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej, Zielony Rynek 11/13, pokój 1, tel. 54 414-42-10.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji