fbpx
Wiadomości

Przebudowa ulicy Żelazne Wody

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy Żelazne Wody. W ramach tego zadania przewidziano m.in. wybudowanie nawierzchni jezdni i ścieżki rowerowej z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz budowę chodników z płyt betonowych i poboczy z tłucznia kamiennego.

Przed przejściami dla pieszych zostaną zamontowane płyty ostrzegawcze, pojawi się oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowę ulicy Żelazne Wody zrealizuje Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie zaoferowanym w złożonej ofercie, jednak nie dłużej niż w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji