fbpx
Wiadomości

Projekty miejscowych planów z terenów Michelina będą udostępnione do wglądu!

W dniach od 7 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 411, IV-piętro) będą wyłożone do publicznego wglądu projekty dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy terenami leśnymi oraz ulicą Baśniową” (Uchwała Nr XLI/143/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Fot. Urząd Miasta Włocławek.

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Mielęcińską, Brzezinową i Pawią” (Uchwała Nr XLI/142/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Fot. Urząd Miasta Włocławek.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w powyższych projektach rozwiązaniami odbędzie się 13 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, sala nr 5.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy w formie: papierowej na adres Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek, za pomocą poczty elektronicznej na adres email: architektura@um.wloclawek.pl, lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2023r. Projekty miejscowych planów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Strategie, Plany i Programy → Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego → Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie sporządzania. Adres: http://www.bip.um.wlocl.pl.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji