fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Projekty miejscowych planów wyłożone do wglądu, wkrótce dyskusje publiczne

Od 4 czerwca do 5 lipca 2021 r. w ratuszu przy Zielonym Rynku 11/13 wyłożonych jest do publicznego wglądu kilka projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to:

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku (sala nr 4 – parter), o godzinie 17.00.

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, ulicą Wiejską, granicą miasta oraz terenem ogrodów działkowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, w sali nr 4 o godzinie 16.00.

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zazamcze, pomiędzy: ulicą Toruńską, Żwirową, terenami kolejowymi, ulicą Promienną, terenami kolejowymi, ulicą Hutniczą, Budowlanych, Wieniecką i granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXVI/97/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, w sali nr 4 o godzinie 17.00.

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, w dniach od 4 czerwca 2021r. do 5 lipca 2021r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku (sala nr 4 – parter), o godzinie 17.00.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w godzinach urzędowania, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: (54) 414 43 10, 414 47 70.

Ewentualne uwagi do projektów planów będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2021r. do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy: w formie papierowej na adres Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, za pomocą poczty elektronicznej na adres: architektura@um.wloclawek.pl lub przez platformę ePUAP.

Wszystkie projekty miejscowych planów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będą dostępne od dnia rozpoczęcia wyłożenia – od 4 czerwca do dnia 27 lipca 2021r. – również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w Rejestrze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji