fbpx
Wiadomości

Projekt miejscowego planu wyłożony do wglądu, 16 czerwca dyskusja publiczna

Od 4 czerwca do 5 lipca 2021 r. w ratuszu przy Zielonym Rynku 11/13 wyłożonych jest do publicznego wglądu kilka projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wśród nich:

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, ulicą Wiejską, granicą miasta oraz terenem ogrodów działkowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się, z zachowaniem reżimu sanitarnego w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, w sali nr 4.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji