fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Projekt miejscowego planu. 23 czerwca dyskusja publiczna w ratuszu

W środę 23 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zazamcze.

Chodzi o obszar pomiędzy ulicą Toruńską, Żwirową, terenami kolejowymi, ulicą Promienną, terenami kolejowymi, ulicą Hutniczą, Budowlanych, Wieniecką i granicą miasta.

Warto wcześniej zgłosić chęć udziału w dyskusji: 54 414 43 10, 54 414 47 70.

Przypomnijmy, że projekt tego planu – podobnie jak kilku innych, o czym informowali TUTAJ jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Włocławek. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mogą to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: 54 414 43 10, 54 414 47 70.

Ewentualne uwagi do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2021r. do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy: w formie papierowej na adres Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, za pomocą poczty elektronicznej na adres: architektura@um.wloclawek.pl lub przez platformę ePUAP.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji