fbpx
Wiadomości

Program priorytetowy ,,Ciepłe Mieszkanie”! Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych

Ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Z programu mogą skorzystać również mieszkańcy Włocławka.

Od dnia 26 sierpnia do dnia 16.09.2022 r. Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przyjmuje oświadczenia od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Włocławek, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w programie.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Miast Włocławek dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Oświadczenia należy składać w: Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, przy ul. 3-go Maja 22 lub na adres e-mail: srodowisko@um.wloclawek.pl

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Celem programu jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz: zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pelet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego, podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Szczegółowe informacje, w tym oświadczenie o chęci przystąpienia do programu „Czyste Mieszkanie”: BIP Urzędu Miasta Włocławek.

Link do strony Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji