fbpx
Wiadomości

Program „Oddłużenie” edycja 2020- trwa rekrutacja.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych planuje realizację kolejnej edycji Programu „Oddłużenie” dla 35 osób.

Głównym celem Programu jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową.

Realizacja Programu została zaplanowana w 2 okresach: 1 edycja od lutego 2020r. do maja 2020r. dla 17 osób oraz 2 edycja od lipca 2020r. do października 2020r. dla 18 osób.

Osoby przystępujące do Programu będą zatrudnione w ramach robót publicznych na terenie Miasta Włocławek m.in. w MOPR, OSIR, MZUKiD, ŚDS, Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „MALUCH”, DPS. Po zakończeniu robót każdy z pracodawców jest zobowiązany zatrudnić uczestnika na co najmniej 1 miesiąc (np. umowa zlecenie).

Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia.

W styczniu 2020r. trwa rekrutacja do I edycji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt  telefoniczny pod numerem: 54 411-04-37 lub osobisty w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Okrzei 61 w godzinach urzędowania klubu.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji