fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Program in vitro dla mieszkańców Włocławka

W serwisie wloclawek.pl publikujemy szczegółowe informacje na temat „Programu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023”.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z programu, w których klinikach w Polsce program dla mieszkańców Włocławka jest realizowany, jakich procedur należy dopełnić, z kim się kontaktować? Odpowiedzi na te inne, ważne pytania można uzyskać, zaglądając na stronę: Program In-Vitro Urząd Miasta Włocławek

Z programu mogą skorzystać pary pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim. Wiek kobiety w dniu pierwszej wizyty u realizatora musi mieścić się w przedziale 25 – 40 lat (według rocznika urodzenia). Para musi też mieszkać na terenie Włocławka w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy do chwili zgłoszenia się do Programu i rozliczyła podatek dochodowy  za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym we Włocławku.

Ponadto, musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. Para musi też wyrazić zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Para zainteresowana udziałem w programie kontaktuje się bezpośrednio z wybraną kliniką (jedną z 7 wyłonionych w konkursie) i tam składa wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik do umowy).

Do wniosku należy załączyć kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą Urzędu Skarbowego we Włocławku lub zaświadczenie z tego urzędu potwierdzającego złożenie zeznania lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok 2020. (Uwaga: ze względu na dane wrażliwe, integralną częścią wniosku jest podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

Wnioski wraz z załącznikami przesyłane są przez klinikę do Urzędu Miasta w zamkniętej kopercie (ochrona danych osobowych). Po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania, klinika i wnioskodawcy otrzymują informację z Urzędu Miasta. Przekazanie dofinansowania następuje bezpośrednio do kliniki, po otrzymaniu potwierdzenia zrealizowania procedury i przesłaniu faktury.

Więcej na ten temat: Program In Vitro Urząd Miasta Włocławek

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji