fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Program in vitro czeka na ocenę

Jeszcze w czerwcu 2021 powinniśmy poznać opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie programu in vitro dla mieszkańców Włocławka.

Jeśli opinia okaże się pozytywna, będzie to oznaczało, że Miasto może rozpocząć działania zmierzające do wdrożenia programu. Pierwszym i najważniejszym krokiem będzie procedowanie projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w tej sprawie, kolejnym – ogłoszenie konkursu ofert, którego celem będzie wyłonienie realizatorów programu.

Na początek, samorząd Włocławka będzie chciał umożliwić skorzystanie z procedury in vitro dofinansowanej z budżetu miasta, dwudziestu parom w 2021 r. oraz sześćdziesięciu parom w kolejnych dwóch latach. Praktyczny poziom zainteresowania ze strony włocławian pomoże oszacować skalę potrzeb i zaplanować adekwatne środki finansowe na ewentualną kontynuację programu w kolejnych latach.

Obecny plan zakłada obniżenie kosztów ponoszonych przez pacjentów na leczenie niepłodności o 5 tys. zł do końca 2023 r.

Kto będzie mógł skorzystać z programu? Będą to pary, które posiadają dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności, a wiek pań w dniu pierwszej wizyty u realizatora programu in vitro będzie mieścił się w przedziale 25 – 40 lat. Pary aplikujące do programu muszą mieszkać na terenie Włocławka od 12 miesięcy od chwili zgłoszenia się do programu i rozliczać podatek dochodowy za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym w naszym mieście. Pary będą też musiały wyrazić zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji