fbpx
Wiadomości

Program „Aktywny Samorząd”- ruszył nabór wniosków.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że ruszył nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II finansowanego ze środków PFRON

Celem programu jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Dofinansowanie dotyczy opłat związanych z nauką (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Adresatami programu są osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne. Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2020 roku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji