fbpx
Wiadomości

Powstanie węzeł przesiadkowy we Włocławku- wykonawca będzie miał 9 miesięcy od zawarcia umowy.

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa multimodalnego węzła przesiadkowego we Włocławku. To część zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II”.

Zakres planowanych robót jest bardzo szeroki, m.in. prace rozbiórkowe budynków i ciągów komunikacyjnych, przebudowa istniejącego parkingu dla autobusów oraz stanowisk dla pasażerów, budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i rowerów. Zostaną wybudowane wiaty służące swobodnemu przemieszczaniu się pasażerów pod dachem pomiędzy wyjściem z tunelu pod ul. Okrzei a stanowiskami przyjazdu i odjazdu autobusów, powstaną też m.in. osłonięte poczekalnie. Będą nowe chodniki i ścieżka rowerowa.

To tylko niektóre z wytycznych projektu. Docelowo, w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia powstanie czynny, wyposażony technologicznie i gotowy do użytkowania „węzeł przesiadkowy”.

Krzysztof Kukucki zastępca prezydenta Włocławka: Ta niewątpliwie bardzo ważna inwestycja, rozpocznie tak potrzebne zmiany w tym obszarze naszego miasta. Realizując zadanie zagospodarujemy swoją część, która w niedługim czasie zostanie również zagospodarowana w swojej części przez PKP S.A. Wykonanie tej inwestycji zapewni podróżnym dogodny sposób na zmianę środka lokomocji ,łatwiej będzie przesiąść się z przedziału pociągu do autobusów MPK, czy skorzystać z Roweru Miejskiego , który również będzie dostępny w przygotowanych odpowiednio miejscach. 

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm: GIRDER – lider konsorcjum oraz Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM – członek konsorcjum. Całkowita cena oferty brutto wynosi: 8.798.554,73 zł.

Termin realizacji prac wynosi 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji