fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Powstaną nowe inteligentne przejścia dla pieszych.

Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest m.in. opracowanie programu – funkcjonalno użytkowego (PFU) w ramach zadania pn.: „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych”.

Dokumenty przewidziane do opracowania mają stanowić komplet opisujący przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest między innymi: wyposażenie w urządzenia inteligentnego przejścia dla pieszych istniejących przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych zasilanych prądem stałym z szafki oświetleniowej, wymalowanie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych na czerwonym tle oraz doświetlenie słupami oświetleniowymi przejść dla pieszych z obu stron, asymetrycznie. To tylko niektóre wytyczne ze szczegółowej specyfikacji zamówienia.

Termin sporządzenia wszystkich, objętych zamówieniem ofertowym, dokumentów, ma wynieść 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji